www.insectofworld.com

แมลงจิ้งหรีด

จิ้งหรีด

จิ้งหรีด เป็นแมลงที่กินพืชชนิดต่าง ๆ เป็นอาหาร เป็นแมลง […]

แมลงผึ้ง

ผึ้ง

ผึ้ง เป็นแมลงที่น่าอัศจรรย์มากชนิดหนึ่ง เป็นแมลงสังคมที […]

แมลงปอ

แมลงปอ

แมลงปอ (dragonfly) เป็นแมลงชนิดหนึ่งที่มีสีสันสวยงามและ […]

แมลงด้วง

ด้วง

ด้วง (beetle) หรือ แมลงปีกแข็ง (Coleoptera) เป็นแมลงที่ […]